ArCon CADsys DataCAD SketchUp

  

...Váš partner pro dodávky
CAD systémů pro 3D návrhy,
modely, projekty a vizualizace

Artlantis CADsys DataCAD SketchUp 3D

3D SketchUp ArCon V-Ray DataCAD

CADsys ArCon Renderin Artlantis 3D

ke stažení | tipy & triky | školení & podpora | služby | poptávka | kontakt

CAD systémy:SketchUp
plugin Render[in]
plugin V-Ray
další pluginy
Artlantis
ArCon
DataCADNajdete nás také
na Facebooku!

Novinky:


Tip! : Převrácení a zrcadlení ve SketchUpu
S novou verzí SketchUp 2023 byl představen nový nástroj Převrátit (Flip), který nahradil funkci „Převrátit podél“, nacházející se dříve v kontextové nabídce na pravém tlačítku myši. A právě opakované telefonické a emailové dotazy na technické podpoře, týkající se nenalezené původní položky v kontextového menu, byly podnětem pro tento krátký tip pro práci.

Tip pro práci ve SketchUpu - Rychlé převracení a zrcadlení ve SketchUpu

(pro zvětšení klikněte na obrázek)Nástroj Převrátit dostal novou ikonu, viz. obrázek výše, která byla přidána ve Windows verzích SketchUpu na panel Začínáme, Velký nástrojový panel a na panel Upravit (viz. horní roletové menu Pohled / Panely nástrojů...). Na MacOS najdete Převrátit ve standardním horním panelu nástrojů.
Funkce Převrátit pracuje ve dvou základních módech:

  • Převrácení „naruby“ vůči svému středu a dané rovině.

  • Vytvoření odzrcadlené kopie v dané vzdálenosti od dané roviny


Převrácení vůči svému středuNový způsob práce je mnohem intuitivnější a s mnohem očekávatelnějším výsledkem, než tomu bylo v minulosti. Zejména volba barvy osy, podél které měl být model převrácen se u mnohých uživatelů rovnala střelbě „na slepo“. Nyní, díky dokonalé vizuální kontrole, je naprosto jasné, co se bude dít. :-)

Na příkladu kancelářského stolu, u kterého potřebujeme mít zásuvky po druhé ruce, si ukážeme celý postup převrácení krok za krokem:

  1. Nástrojem Výběr (výběrová šipka) označte zvolený objekt pro převrácení.

  2. Klikněte ikonu Převrátit pro aktivaci nástroje. Objeví se tři poloprůhledné roviny, z nichž každá odpovídá rovině převrácení.

  3. Umístěte ukazatel myši na červenou rovinu a jedním kliknutím „přehoďte“ zásuvky na druhu stranu.

Tip pro práci ve SketchUpu - Převrácení vůči svému středu

(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Kliknutím na vybranou rovinu zaměníte levou stranu za pravou, přední za zadní nebo horní za dolní, jak je vidět na obrázku výše. Jednodušší to snad ani nemůže být! Fajn je, že si nemusíte jako v minulosti představovat, jestli zvolit převrácení podle červené, zelené nebo modré osy, ale barevné zvýrazněné roviny máte nyní přímo na očích a je snadné vybrat si tu správnou.
A když se snad přece jen zmýlíte, znovu kliknutí na tu stejnou rovinu přehodí zase model zpět.

Pro úplnost ještě zmíním, že po výběru zvolené geometrie a aktivaci nástroje Převrátit můžete využívat i kurzorové klávesy se šipkami – šipka vlevo pro zelenou, pravá šipka pro červenou a šipka nahoru pro přehození v modré rovině.Vytvoření zrcadlené kopieTento postup se hodí v případě, kdy nám nevyhovuje výchozí pozice roviny na středu objektu, ale potřebujeme si ji posunout na jiné vhodné vybrané místo. V našem příkladu se jedná o židle, které chceme jednak zkopírovat na druhou stranu stolu a zároveň je zrcadlově otočit tak, aby byly ve výsledku orientovány čelem k nám a umístěny ve stejné vzdálenosti od stolu jako židle původní.

Vyzkoušejte následující postup:

  1. nástrojem Výběr označte objekty pro zrcadlení (podržet Ctrl pro přidání do výběru).

  2. klikněte ikonu Převrátit pro aktivaci nástroje. Opět se objeví tři poloprůhledné roviny.

  3. krátce stiskněte a uvolněte (není třeba držet) modifikační klávesu Ctrl na Windows nebo Option na MacOS pro režim kopírování.

  4. klikněte na zelenou rovinu tak, že držíte stisknuté levé tlačítko myší a přesuňte myš na nové místo roviny zrcadlení – v tomto případě středový bod stolu, jak je vidět v animaci níže.

  5. uvolněte stisknuté tlačítko myši a je hotovo.

Tip pro práci ve SketchUpu - Vytvoření zrcadlené kopie

(pro zvětšení klikněte na obrázek)
Další užitečné souvislosti:

- pokud byste chtěli židle pouze přehodit na druhou stranu stolu, provedete stejný výše uvedený postup, jen vynecháte stisk klávesy Ctrl / Option (uvedený v bodu 3.).

- pro přesné definování pozice roviny zrcadlení můžete využít veškeré uchopovací body existující geometrie v modelu – koncové, středové nebo třeba průsečíky hran a pomocných konstrukčních přímek.

- objekt lze převrátit nebo odzrcadlit nejen podle orientace os ve vybrané skupině nebo komponentě, ale také podle globálních os a rovin celého projektu. Pro přepnutí módů mezi souřadnými systémy vybraného prvku a globálního souřadného systému stačí ve Windows použít klávesu Alt nebo Command na MacOS.

Vyzkoušejte, a když tak nám napište, jak se Vám s nástrojem Převrátit ve verzi 2023 pracuje.

V sekci Tipy a Triky najdete další užitečné informace a postupy pro produktivnější práci ve SketchUpu.


Za CADsys zpracoval Tomáš Furko

A ještě jeden rychlý tip na závěr!

Máte-li možnost přejít na vyšší verzi SketchUpu (např. z verze 2022 na verzi 2023), doporučujeme alespoň v krátkosti – než se stáhne instalace nové verze, prozkoumat stránku Co je nového ve SketchUp 2023, pro seznámení s novými nástroji, možnostmi a vylepšeními.

Je škoda používat novou verzi, která toho umí zpravidla mnohem více, stejným způsobem jako tu starou. :-)

Uživatelská sekce
Školení & podpora
Tipy & Triky
Novinky
Ke stažení
Poptávka
Kontakty
Mapa webu
Ochrana údajů